Benvinguts a la Web de L’Associació d’Artistes Plàstics de Martorell,

L’Associació d’Artistes Plàstics de Martorell neix al març del 2009, amb la voluntat d’agrupar diverses sensibilitats artístiques, tan professionals o no , de les arts plàstiques i visuals del nostre municipi.

Amb la denominació Associació d’Artistes Plàstics de Martorell, es constitueix aquesta entitat, que regula las seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’Associació, són:

Crear i promoure iniciatives i activitats que afavoreixin les arts plàstiques dins de l’àmbit ciutadà local i comarcal.

Organitzar i realitzar activitats(exposicions, conferències, visites culturals, concursos, etc) per donar no renom al nostre poble i els seus artistes i cultura.

Facilitar informació, orientació i relacions per a la promoció del seus membres.

Aconseguir nous espais de treball i exposició comunitària

Donar formació de qualitat reconeguda

Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Martorell per ajudar a impulsar tota mena d’iniciatives culturals on el món de les arts plàstiques hi pugui tenir representació i un paper digne, tan artísticament, com cultural i social-

En queda exclòs tot ànim de lucre.

L’Associació d’Artistes Plàstics de Martorell, està oberta a qualsevol persona amant de l’art i disposada a col·laborar en el desenvolupament, promoció i divulgació de les arts plàstiques a Martorell.

A L’Associació d’Artistes Plàstics de Martorell tenim com a norma el respecte a la diversitat de corrents i estils artístics, de la mateixa manera que estem en contacte amb artistes tan nacionals com internacionals.

Paco Arasa.

President de l’entitat.